Logowanie

Rozliczenie wyjazdu - praktyka

Zgodnie z podpisywaną na wyjazd stypendialny umową finansową każdy student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest:

1.Przesłać do BWZ w ciągu 3 dni od daty przyjazdu do instytucji przyjmującej  scan formularza Registration Letter potwierdzony przez instytucję przyjmującą (pkt 4.1. umowy).

2.Dostarczyć do Uczelni macierzystej (BWZ) w terminie do 30 dni od oficjalnego  terminu ukończenia praktyki, oryginały następujących dokumentów:
a) zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia   praktyki – Traineeship Certificate - After the mobility (min. 60 dni),
b) zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej – Student Placement Evaluation Form,
c) sprawozdanie z praktyki
d) dzienniczek praktyk.

Należy wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa+ według wzoru i w formie wymaganej przez Uczelnię oraz końcowy test językowy . Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu.